เครื่องคิดเลขจูลเป็นวัตต์

เครื่องคำนวณจูลส์ (J) เป็นวัตต์ (W)

ป้อนพลังงานเป็นจูล ช่วงเวลาเป็นวินาที แล้วกดปุ่ม คำนวณ :

ป้อนพลังงานเป็นจูล: J
ป้อนเวลาเป็นวินาที: s
   
กำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นวัตต์: W

ตารางการแปลงจูลเป็นวัตต์

จูล วัตต์ วินาที
1 จูล 1 วัตต์ 1 วินาที
2 จูล 2 วัตต์ 1 วินาที
3 จูล 3 วัตต์ 1 วินาที
4 จูล 4 วัตต์ 1 วินาที
5 จูล 5 วัตต์ 1 วินาที
6 จูล 6 วัตต์ 1 วินาที
7 จูล 7 วัตต์ 1 วินาที
8 จูล 8 วัตต์ 1 วินาที
9 จูล 9 วัตต์ 1 วินาที
10 จูล 10 วัตต์ 1 วินาที
20 จูล 20 วัตต์ 1 วินาที
30 จูล 30 วัตต์ 1 วินาที
40 จูล 40 วัตต์ 1 วินาที
50 จูล 50 วัตต์ 1 วินาที
60 จูล 60 วัตต์ 1 วินาที
70 จูล 70 วัตต์ 1 วินาที
80 จูล 80 วัตต์ 1 วินาที
90 จูล 90 วัตต์ 1 วินาที
100 จูล 100 วัตต์ 1 วินาที
150 จูล 150 วัตต์ 1 วินาที
200 จูล 200 วัตต์ 1 วินาที
250 จูล 250 วัตต์ 1 วินาที
300 จูล 300 วัตต์ 1 วินาที
350 จูล 350 วัตต์ 1 วินาที
400 จูล 400 วัตต์ 1 วินาที
450 จูล 450 วัตต์ 1 วินาที
500 จูล 500 วัตต์ 1 วินาที
600 จูล 600 วัตต์ 1 วินาที
700 จูล 700 วัตต์ 1 วินาที
800 จูล 800 วัตต์ 1 วินาที
900 จูล 900 วัตต์ 1 วินาที
1000 จูล 1000 วัตต์ 1 วินาที
1100 จูล 1100 วัตต์ 1 วินาที
1200 จูล 1200 วัตต์ 1 วินาที
1300 จูล 1300 วัตต์ 1 วินาที
1400 จูล 1400 วัตต์ 1 วินาที
1500 จูล 1500 วัตต์ 1 วินาที
1600 จูล 1600 วัตต์ 1 วินาที
1700 จูล 1700 วัตต์ 1 วินาที
1800 จูล 1800 วัตต์ 1 วินาที
1900 จูล 1900 วัตต์ 1 วินาที
2,000 จูล 2000 วัตต์ 1 วินาที
3,000 จูล 3000 วัตต์ 1 วินาที
4000 จูล 4000 วัตต์ 1 วินาที
5,000 จูล 5000 วัตต์ 1 วินาที
6000 จูล 6000 วัตต์ 1 วินาที
7000 จูล 7000 วัตต์ 1 วินาที
8000 จูล 8000 วัตต์ 1 วินาที
9000 จูล 9000 วัตต์ 1 วินาที
10,000 จูล 10000 วัตต์ 1 วินาที
เครื่องคิดเลขไฟฟ้า
 • แอมป์เป็นกิโลวัตต์
 • ขยายเป็น kVA
 • ขยายเป็น VA
 • แอมป์เป็นโวลต์
 • แอมป์เป็นวัตต์
 • การใช้พลังงาน
 • เครื่องคำนวณบิลค่าไฟฟ้า
 • ต้นทุนพลังงาน
 • eV เป็นโวลต์
 • จูลเป็นวัตต์
 • จูลเป็นโวลต์
 • kVA เป็นแอมป์
 • kVA เป็นวัตต์
 • kVA เป็น kW
 • kVA เป็น VA
 • kW เป็นแอมป์
 • กิโลวัตต์ เป็น โวลต์
 • kW เป็น kWh
 • kW ถึง VA
 • kW ถึง kVA
 • kWh เป็น kW
 • mAh เป็น Wh
 • กฎของโอห์ม
 • เครื่องคิดเลขกำลัง
 • ตัวประกอบกำลัง
 • VA เป็นแอมป์
 • VA เป็นวัตต์
 • VA เป็น kW
 • VA ถึง kVA
 • ตัวแบ่งแรงดัน
 • โวลต์เป็นแอมป์
 • โวลต์ เป็น วัตต์
 • โวลต์เป็นกิโลวัตต์
 • โวลต์เป็นจูล
 • โวลต์เป็น eV
 • วัตต์-โวลต์-แอมป์-โอห์ม
 • วัตต์เป็นแอมป์
 • วัตต์เป็นจูล
 • วัตต์ เป็น kWh
 • วัตต์ เป็น โวลต์
 • วัตต์เป็น VA
 • วัตต์เป็น kVA
 • Wh ถึง mAh
 •