เครื่องคิดเลขวัตต์ถึง kVA

ป้อนวัตต์:
ป้อนตัวประกอบกำลัง:  
   
ผลลัพธ์เป็นกิโลโวลต์-แอมป์: kVA

วัตต์ กิโลโวลต์แอมป์ ตัวประกอบกำลัง
100 วัตต์ 0.1 kVA 1
200 วัตต์ 0.2 kVA 1
300 วัตต์ 0.3 kVA 1
400 วัตต์ 0.4 kVA 1
500 วัตต์ 0.5 kVA 1
600 วัตต์ 0.6 kVA 1
700 วัตต์ 0.7 kVA 1
800 วัตต์ 0.8 kVA 1
900 วัตต์ 0.9 kVA 1
1000 วัตต์ 1 kVA 1
1100 วัตต์ 1.1 kVA 1
1200 วัตต์ 1.2 kVA 1
1300 วัตต์ 1.3 kVA 1
1400 วัตต์ 1.4 kVA 1
1500 วัตต์ 1.5 kVA 1
1600 วัตต์ 1.6 kVA 1
1700 วัตต์ 1.7 kVA 1
1800 วัตต์ 1.8 kVA 1
1900 วัตต์ 1.9 kVA 1
2000 วัตต์ 2 kVA 1
2100 วัตต์ 2.1 kVA 1
2200 วัตต์ 2.2 kVA 1
2300 วัตต์ 2.3 kVA 1
2400 วัตต์ 2.4 kVA 1
2,500 วัตต์ 2.5 kVA 1
2600 วัตต์ 2.6 kVA 1
2700 วัตต์ 2.7 kVA 1
2800 วัตต์ 2.8 kVA 1
2900 วัตต์ 2.9 kVA 1
3000 วัตต์ 3 kVA 1
3100 วัตต์ 3.1 kVA 1
3200 วัตต์ 3.2 kVA 1
3300 วัตต์ 3.3 kVA 1
3400 วัตต์ 3.4 kVA 1
3500 วัตต์ 3.5 kVA 1
3600 วัตต์ 3.6 kVA 1
3700 วัตต์ 3.7 kVA 1
3800 วัตต์ 3.8 kVA 1
3900 วัตต์ 3.9 kVA 1
4000 วัตต์ 4 kVA 1
4100 วัตต์ 4.1 kVA 1
4200 วัตต์ 4.2 kVA 1
4300 วัตต์ 4.3 kVA 1
4400 วัตต์ 4.4 kVA 1
4500 วัตต์ 4.5 kVA 1
4600 วัตต์ 4.6 kVA 1
4700 วัตต์ 4.7 kVA 1
4800 วัตต์ 4.8 kVA 1
4900 วัตต์ 4.9 kVA 1
5,000 วัตต์ 5 kVA 1
5100 วัตต์ 5.1 kVA 1
5200 วัตต์ 5.2 kVA 1
5300 วัตต์ 5.3 kVA 1
5400 วัตต์ 5.4 kVA 1
5500 วัตต์ 5.5 kVA 1
5600 วัตต์ 5.6 kVA 1
5700 วัตต์ 5.7 kVA 1
5800 วัตต์ 5.8 kVA 1
5900 วัตต์ 5.9 kVA 1
6000 วัตต์ 6 kVA 1
6100 วัตต์ 6.1 kVA 1
6200 วัตต์ 6.2 kVA 1
6300 วัตต์ 6.3 kVA 1
6400 วัตต์ 6.4 kVA 1
6500 วัตต์ 6.5 kVA 1
6600 วัตต์ 6.6 kVA 1
6700 วัตต์ 6.7 kVA 1
6800 วัตต์ 6.8 kVA 1
6900 วัตต์ 6.9 kVA 1
7000 วัตต์ 7 kVA 1
7100 วัตต์ 7.1 kVA 1
7200 วัตต์ 7.2 kVA 1
7300 วัตต์ 7.3 kVA 1
7400 วัตต์ 7.4 kVA 1
7500 วัตต์ 7.5 kVA 1
7600 วัตต์ 7.6 kVA 1
7700 วัตต์ 7.7 kVA 1
7800 วัตต์ 7.8 kVA 1
7900 วัตต์ 7.9 kVA 1
8000 วัตต์ 8 kVA 1
8100 วัตต์ 8.1 kVA 1
8200 วัตต์ 8.2 kVA 1
8300 วัตต์ 8.3 kVA 1
8400 วัตต์ 8.4 kVA 1
8500 วัตต์ 8.5 kVA 1
8600 วัตต์ 8.6 kVA 1
8700 วัตต์ 8.7 kVA 1
8800 วัตต์ 8.8 kVA 1
8900 วัตต์ 8.9 kVA 1
9000 วัตต์ 9 kVA 1
9100 วัตต์ 9.1 kVA 1
9200 วัตต์ 9.2 kVA 1
9300 วัตต์ 9.3 kVA 1
9400 วัตต์ 9.4 kVA 1
9500 วัตต์ 9.5 kVA 1
9600 วัตต์ 9.6 kVA 1
9700 วัตต์ 9.7 kVA 1
9800 วัตต์ 9.8 kVA 1
9900 วัตต์ 9.9 kVA 1
10,000 วัตต์ 10 kVA 1
เครื่องคิดเลขไฟฟ้า
 • แอมป์เป็นกิโลวัตต์
 • ขยายเป็น kVA
 • ขยายเป็น VA
 • แอมป์เป็นโวลต์
 • แอมป์เป็นวัตต์
 • การใช้พลังงาน
 • เครื่องคำนวณบิลค่าไฟฟ้า
 • ต้นทุนพลังงาน
 • eV เป็นโวลต์
 • จูลเป็นวัตต์
 • จูลเป็นโวลต์
 • kVA เป็นแอมป์
 • kVA เป็นวัตต์
 • kVA เป็น kW
 • kVA เป็น VA
 • kW เป็นแอมป์
 • กิโลวัตต์ เป็น โวลต์
 • kW เป็น kWh
 • kW ถึง VA
 • kW ถึง kVA
 • kWh เป็น kW
 • mAh เป็น Wh
 • กฎของโอห์ม
 • เครื่องคิดเลขกำลัง
 • ตัวประกอบกำลัง
 • VA เป็นแอมป์
 • VA เป็นวัตต์
 • VA เป็น kW
 • VA ถึง kVA
 • ตัวแบ่งแรงดัน
 • โวลต์เป็นแอมป์
 • โวลต์ เป็น วัตต์
 • โวลต์เป็นกิโลวัตต์
 • โวลต์เป็นจูล
 • โวลต์เป็น eV
 • วัตต์-โวลต์-แอมป์-โอห์ม
 • วัตต์เป็นแอมป์
 • วัตต์เป็นจูล
 • วัตต์ เป็น kWh
 • วัตต์ เป็น โวลต์
 • วัตต์เป็น VA
 • วัตต์เป็น kVA
 • Wh ถึง mAh
 •