เครื่องคำนวณการแปลง Wh เป็น mAh

พลังงานในหน่วยวัตต์-ชั่วโมง (Wh) ถึงประจุไฟฟ้าในเครื่องคิดเลขมิลลิแอมป์ชั่วโมง (mAh)

ป้อนพลังงานในหน่วยวัตต์-ชั่วโมง (Wh) และแรงดันไฟฟ้าเป็นโวลต์ (V) และ กดปุ่ม คำนวณ:

ป้อนพลังงานเป็นวัตต์-ชั่วโมง: อะไร
ป้อนแรงดันไฟฟ้าเป็นโวลต์: วี
   
ผลการชาร์จในหน่วยมิลลิแอมป์ชั่วโมง: mAh

ตารางการแปลง Wh เป็น mAh

วัตต์-ชั่วโมง มิลลิแอมป์-ชั่วโมง แอมป์
1 Wh 8.33 mAh 120 วี
2 Wh 16.67 mAh 120 วี
3 Wh 25.00 mAh 120 วี
4 Wh 33.33 mAh 120 วี
5 วิ 41.67 mAh 120 วี
6 Wh 50.00 mAh 120 วี
7 Wh 58.33 mAh 120 วี
8 Wh 66.67 mAh 120 วี
9 Wh 75.00 mAh 120 วี
10 Wh 83.33 mAh 120 วี
11 Wh 91.67 mAh 120 วี
12 Wh 100.00 mAh 120 วี
13 Wh 108.33 mAh 120 วี
14 Wh 116.67 mAh 120 วี
15 Wh 125.00 mAh 120 วี
16 Wh 133.33 mAh 120 วี
17 วิ 141.67 mAh 120 วี
18 Wh 150.00 mAh 120 วี
19 Wh 158.33 mAh 120 วี
20 Wh 166.67 mAh 120 วี
21 Wh 175.00 mAh 120 วี
22 Wh 183.33 mAh 120 วี
23 Wh 191.67 mAh 120 วี
24 Wh 200.00 mAh 120 วี
25 Wh 208.33 mAh 120 วี
26 Wh 216.67 mAh 120 วี
27 Wh 225.00 mAh 120 วี
28 Wh 233.33 mAh 120 วี
29 Wh 241.67 mAh 120 วี
30 Wh 250.00 mAh 120 วี
31 Wh 258.33 mAh 120 วี
32 Wh 266.67 mAh 120 วี
33 Wh 275.00 mAh 120 วี
34 Wh 283.33 mAh 120 วี
35 Wh 291.67 mAh 120 วี
36 Wh 300.00 mAh 120 วี
37 Wh 308.33 mAh 120 วี
38 Wh 316.67 mAh 120 วี
39 Wh 325.00 mAh 120 วี
40 Wh 333.33 mAh 120 วี
41 Wh 341.67 mAh 120 วี
42 Wh 350.00 mAh 120 วี
43 Wh 358.33 mAh 120 วี
44 Wh 366.67 mAh 120 วี
45 Wh 375.00 mAh 120 วี
46 Wh 383.33 mAh 120 วี
47 Wh 391.67 mAh 120 วี
48 Wh 400.00 mAh 120 วี
49 Wh 408.33 mAh 120 วี
50 Wh 416.67 mAh 120 วี
51 Wh 425.00 mAh 120 วี
52 Wh 433.33 mAh 120 วี
53 Wh 441.67 mAh 120 วี
54 Wh 450.00 mAh 120 วี
55 Wh 458.33 mAh 120 วี
56 Wh 466.67 mAh 120 วี
57 Wh 475.00 mAh 120 วี
58 Wh 483.33 mAh 120 วี
59 Wh 491.67 mAh 120 วี
60 Wh 500.00 mAh 120 วี
61 Wh 508.33 mAh 120 วี
62 Wh 516.67 mAh 120 วี
63 Wh 525.00 mAh120 วี
64 Wh 533.33 mAh 120 วี
65 Wh 541.67 mAh 120 วี
66 Wh 550.00 mAh 120 วี
67 Wh 558.33 mAh 120 วี
68 Wh 566.67 mAh 120 วี
69 Wh 575.00 mAh 120 วี
70 Wh 583.33 mAh 120 วี
71 Wh 591.67 mAh 120 วี
72 Wh 600.00 mAh 120 วี
73 Wh 608.33 mAh 120 วี
74 Wh 616.67 mAh 120 วี
75 Wh 625.00 mAh 120 วี
76 Wh 633.33 mAh 120 วี
77 Wh 641.67 mAh 120 วี
78 Wh 650.00 mAh 120 วี
79 Wh 658.33 mAh 120 วี
80 Wh 666.67 mAh 120 วี
81 Wh 675.00 mAh 120 วี
82 Wh 683.33 mAh 120 วี
83 Wh 691.67 mAh 120 วี
84 Wh 700.00 mAh 120 วี
85 Wh 708.33 mAh 120 วี
86 Wh 716.67 mAh 120 วี
87 Wh 725.00 mAh 120 วี
88 Wh 733.33 mAh 120 วี
89 Wh 741.67 mAh 120 วี
90 Wh 750.00 mAh 120 วี
91 Wh 758.33 mAh 120 วี
92 Wh 766.67 mAh 120 วี
93 Wh 775.00 mAh 120 วี
94 Wh 783.33 mAh 120 วี
95 Wh 791.67 mAh 120 วี
96 Wh 800.00 mAh 120 วี
97 Wh 808.33 mAh 120 วี
98 Wh 816.67 mAh 120 วี
99 Wh 825.00 mAh 120 วี
100 Wh 833.33 mAh 120 วี
เครื่องคิดเลขไฟฟ้า
 • แอมป์เป็นกิโลวัตต์
 • ขยายเป็น kVA
 • ขยายเป็น VA
 • แอมป์เป็นโวลต์
 • แอมป์เป็นวัตต์
 • การใช้พลังงาน
 • เครื่องคำนวณบิลค่าไฟฟ้า
 • ต้นทุนพลังงาน
 • eV เป็นโวลต์
 • จูลเป็นวัตต์
 • จูลเป็นโวลต์
 • kVA เป็นแอมป์
 • kVA เป็นวัตต์
 • kVA เป็น kW
 • kVA เป็น VA
 • kW เป็นแอมป์
 • กิโลวัตต์ เป็น โวลต์
 • kW เป็น kWh
 • kW ถึง VA
 • kW ถึง kVA
 • kWh เป็น kW
 • mAh เป็น Wh
 • กฎของโอห์ม
 • เครื่องคิดเลขกำลัง
 • ตัวประกอบกำลัง
 • VA เป็นแอมป์
 • VA เป็นวัตต์
 • VA เป็น kW
 • VA ถึง kVA
 • ตัวแบ่งแรงดัน
 • โวลต์เป็นแอมป์
 • โวลต์ เป็น วัตต์
 • โวลต์เป็นกิโลวัตต์
 • โวลต์เป็นจูล
 • โวลต์เป็น eV
 • วัตต์-โวลต์-แอมป์-โอห์ม
 • วัตต์เป็นแอมป์
 • วัตต์เป็นจูล
 • วัตต์ เป็น kWh
 • วัตต์ เป็น โวลต์
 • วัตต์เป็น VA
 • วัตต์เป็น kVA
 • Wh ถึง mAh