เครื่องคำนวณจากอิเล็กตรอน-โวลต์

ป้อนพลังงานเป็นอิเล็กตรอน-โวลต์ ชาร์จในประจุพื้นฐานหรือคูลอมบ์ แล้วกดปุ่ม คำนวณ:

ป้อนพลังงานเป็นอิเล็กตรอน-โวลต์: eV
เลือกประเภทหน่วยชาร์จ:  
ป้อนค่าธรรมเนียมเบื้องต้น:
   
ผลลัพธ์เป็นโวลต์: วี

อิเล็กตรอนโวลต์ (eV)

เป็นองค์ประกอบของความมีชีวิตชีวา 1 eV เทียบเท่ากับปริมาณความมีชีวิตชีวาที่คุณอิเล็กตรอนเร่งโดยการเร่ง (จากส่วนที่เหลือ ) โดยความแตกต่างที่เป็นไปได้คือ 1 โวลต์ สามารถใช้เป็นขั้นตอนของพลังงานเคมีได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่อุปกรณ์ SI (System International)
โวลต์ (V): อาจเป็นได้อย่างแท้จริงว่าหน่วย SI ของ Electric Possible มีลักษณะเป็นความผันแปรระหว่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างจุด 2 จุดบนตัวนำที่มีกระแสคงที่ของแอมแปร์เดียวทันทีที่พลังงานกระจายไประหว่างจุดเหล่านี้คือ 1 วัตต์
อุปกรณ์ประจุไฟฟ้าเบื้องต้น: ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ซึ่งโดยทั่วไปจะแทนด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือ qe เป็นครั้งคราว คือประจุไฟฟ้าที่บรรทุกโดยโปรตอนหนึ่งตัวหรือเทียบเท่ากับขนาดของประจุไฟฟ้านี้ที่บรรทุกโดยไอออนหนึ่งตัว ซึ่งรวมถึงราคา -1 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ค่าธรรมเนียมพื้นฐานนี้เป็นเพียงค่าคงที่ทางกายภาพพื้นฐาน อีเมลสามารถเรียกได้ว่าเป็นต้นทุนในแง่ดีขั้นพื้นฐาน
อิเล็กตรอนโวลต์เป็นลิตร: มาตรการ Touse เครื่องคิดเลขออนไลน์ง่าย ๆ นี้
ป้อนกำลังไฟฟ้าที่อิเล็กตรอนโวลต์ เลือกประเภทหน่วยควบคุม ใส่ความคุ้มค่าตามประเภทหน่วยค่าธรรมเนียมนี้เลือกมากกว่า เพียงคลิกแท็บคำนวณเพื่อดูผลลัพธ์ แท็บรีเซ็ตจะรีเฟรชมูลค่าทั้งหมดโดยอัตโนมัติเพื่อรับการคำนวณเพิ่มเติม การแปลงตามประเภทอุปกรณ์บิล:
EV เป็นโวลต์ด้วยการชาร์จพื้นฐาน แรงดันไฟฟ้าเป็นโวลต์ (V) ขึ้นไปในความมีชีวิตชีวานี้ (E) ที่อิเล็กตรอนโวลต์ (eV) โดยแยกออกจากประจุไฟฟ้า Q ในค่าพื้นฐานหรือค่าโปรตอน/อิเล็กตรอน (อิเล็กทรอนิกส์):
V(V) = E(eV) / / Q(อิเล็กทรอนิกส์)
ค่าธรรมเนียมพื้นฐานอาจเป็นค่าธรรมเนียม 1 ไอออนร่วมกันโดยใช้โลโก้อิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น,
โวลต์ = อิเล็กตรอน - โวลต์ / ต้นทุนพื้นฐาน หรือ V = eV / เซลลูลาร์
แรงดันไฟฟ้าเป็นโวลต์ (V) เท่ากับ 1.602176565 × 10-19 ครั้งที่กำลังไฟฟ้าในโวลต์อิเล็กตรอน (eV) แยกออกจากค่าไฟฟ้า Q ที่คูลอมบ์ (C): V(V) = 1.602176565×10-19 × E(eV) / / Q(ทำ ) ดังนั้น,
หรือแม้กระทั่ง V = 1.602176565×10-19 × eV / ทำ

EV กับ V เหมือนกันไหม

อิเล็กตรอนโวลต์เป็นผลรวมของพลังงานจลน์ที่สูญเสียหรือได้รับโดยอิเล็กตรอนหนึ่งตัวที่เร่งจากส่วนที่เหลือผ่านความต่างทางไฟฟ้าที่เป็นไปได้ที่ 1 โวลต์ ... อิเลคตรอนโวลท์ (eV) สามารถเป็นส่วนประกอบของไฟฟ้าได้จริง โดยที่โวลต์ (V) อาจเป็นหน่วย SI ที่ได้รับของความจุไฟฟ้า หน่วย SI สำหรับพลังงานคือจูล (J)


เครื่องคิดเลขไฟฟ้า
 • แอมป์เป็นกิโลวัตต์
 • ขยายเป็น kVA
 • ขยายเป็น VA
 • แอมป์เป็นโวลต์
 • แอมป์เป็นวัตต์
 • การใช้พลังงาน
 • เครื่องคำนวณบิลค่าไฟฟ้า
 • ต้นทุนพลังงาน
 • eV เป็นโวลต์
 • จูลเป็นวัตต์
 • จูลเป็นโวลต์
 • kVA เป็นแอมป์
 • kVA เป็นวัตต์
 • kVA เป็น kW
 • kVA เป็น VA
 • kW เป็นแอมป์
 • กิโลวัตต์ เป็น โวลต์
 • kW เป็น kWh
 • kW ถึง VA
 • kW ถึง kVA
 • kWh เป็น kW
 • mAh เป็น Wh
 • กฎของโอห์ม
 • เครื่องคิดเลขกำลัง
 • ตัวประกอบกำลัง
 • VA เป็นแอมป์
 • VA เป็นวัตต์
 • VA เป็น kW
 • VA ถึง kVA
 • ตัวแบ่งแรงดัน
 • โวลต์เป็นแอมป์
 • โวลต์ เป็น วัตต์
 • โวลต์เป็นกิโลวัตต์
 • โวลต์เป็นจูล
 • โวลต์เป็น eV
 • วัตต์-โวลต์-แอมป์-โอห์ม
 • วัตต์เป็นแอมป์
 • วัตต์เป็นจูล
 • วัตต์ เป็น kWh
 • วัตต์ เป็น โวลต์
 • วัตต์เป็น VA
 • วัตต์เป็น kVA
 • Wh ถึง mAh
 •