VA to watts calculator

Enter volt-amps: VA
Enter power factor:  
   
Result in watts: W

Convert Volt Amperes to Watts

VA Vatts Power Factor
50 va 50 watts 1
100 va 100 watts 1
150 va 150 watts 1
200 va 200 watts 1
250 va 250 watts 1
300 va 300 watts 1
350 va 350 watts 1
400 va 400 watts 1
450 va 450 watts 1
500 va 500 watts 1
550 va 550 watts 1
600 va 600 watts 1
650 va 650 watts 1
700 va 700 watts 1
750 va 750 watts 1
800 va 800 watts 1
850 va 850 watts 1
900 va 900 watts 1
950 va 950 watts 1
1000 va 1000 watts 1
50 va 45 watts 0.9
100 va 90 watts 0.9
150 va 135 watts 0.9
200 va 180 watts 0.9
250 va 225 watts 0.9
300 va 270 watts 0.9
350 va 315 watts 0.9
400 va 360 watts 0.9
450 va 405 watts 0.9
500 va 450 watts 0.9
550 va 495 watts 0.9
600 va 540 watts 0.9
650 va 585 watts 0.9
700 va 630 watts 0.9
750 va 675 watts 0.9
800 va 720 watts 0.9
850 va 765 watts 0.9
900 va 810 watts 0.9
950 va 855 watts 0.9
1000 va 900 watts 0.9
50 va 40 watts 0.8
100 va 80 watts 0.8
150 va 120 watts 0.8
200 va 160 watts 0.8
250 va 200 watts 0.8
300 va 240 watts 0.8
350 va 280 watts 0.8
400 va 320 watts 0.8
450 va 360 watts 0.8
500 va 400 watts 0.8
550 va 440 watts 0.8
600 va 480 watts 0.8
650 va 520 watts 0.8
700 va 560 watts 0.8
750 va 600 watts 0.8
800 va 640 watts 0.8
850 va 680 watts 0.8
900 va 720 watts 0.8
950 va 760 watts 0.8
1000 va 800 watts 0.8
50 va 35 watts 0.7
100 va 70 watts 0.7
150 va 105 watts 0.7
200 va 140 watts 0.7
250 va 175 watts 0.7
300 va 210 watts 0.7
350 va 245 watts 0.7
400 va 280 watts 0.7
450 va 315 watts 0.7
500 va 350 watts 0.7
550 va 385 watts 0.7
600 va 420 watts 0.7
650 va 455 watts 0.7
700 va 490 watts 0.7
750 va 525 watts 0.7
800 va 560 watts 0.7
850 va 595 watts 0.7
900 va 630 watts 0.7
950 va 665 watts 0.7
1000 va 700 watts 0.7
50 va 30 watts 0.6
100 va 60 watts 0.6
150 va 90 watts 0.6
200 va 120 watts 0.6
250 va 150 watts 0.6
300 va 180 watts 0.6
350 va 210 watts 0.6
400 va 240 watts 0.6
450 va 270 watts 0.6
500 va 300 watts 0.6
550 va 330 watts 0.6
600 va 360 watts 0.6
650 va 390 watts 0.6
700 va 420 watts 0.6
750 va 450 watts 0.6
800 va 480 watts 0.6
850 va 510 watts 0.6
900 va 540 watts 0.6
950 va 570 watts 0.6
1000 va 600 watts 0.6
50 va 25 watts 0.5
100 va 50 watts 0.5
150 va 75 watts 0.5
200 va 100 watts 0.5
250 va 125 watts 0.5
300 va 150 watts 0.5
350 va 175 watts 0.5
400 va 200 watts 0.5
450 va 225 watts 0.5
500 va 250 watts 0.5
550 va 275 watts 0.5
600 va 300 watts 0.5
650 va 325 watts 0.5
700 va 350 watts 0.5
750 va 375 watts 0.5
800 va 400 watts 0.5
850 va 425 watts 0.5
900 va 450 watts 0.5
950 va 475 watts 0.5
1000 va 500 watts 0.5
50 va 20 watts 0.4
100 va 40 watts 0.4
150 va 60 watts 0.4
200 va 80 watts 0.4
250 va 100 watts 0.4
300 va 120 watts 0.4
350 va 140 watts 0.4
400 va 160 watts 0.4
450 va 180 watts 0.4
500 va 200 watts 0.4
550 va 220 watts 0.4
600 va 240 watts 0.4
650 va 260 watts 0.4
700 va 280 watts 0.4
750 va 300 watts 0.4
800 va 320 watts 0.4
850 va 340 watts 0.4
900 va 360 watts 0.4
950 va 380 watts 0.4
1000 va 400 watts 0.4
50 va 15 watts 0.3
100 va 30 watts 0.3
150 va 45 watts 0.3
200 va 60 watts 0.3
250 va 75 watts 0.3
300 va 90 watts 0.3
350 va 105 watts 0.3
400 va 120 watts 0.3
450 va 135 watts 0.3
500 va 150 watts 0.3
550 va 165 watts 0.3
600 va 180 watts 0.3
650 va 195 watts 0.3
700 va 210 watts 0.3
750 va 225 watts 0.3
800 va 240 watts 0.3
850 va 255 watts 0.3
900 va 270 watts 0.3
950 va 285 watts 0.3
1000 va 300 watts 0.3
50 va 10 watts 0.2
100 va 20 watts 0.2
150 va 30 watts 0.2
200 va 40 watts 0.2
250 va 50 watts 0.2
300 va 60 watts 0.2
350 va 70 watts 0.2
400 va 80 watts 0.2
450 va 90 watts 0.2
500 va 100 watts 0.2
550 va 110 watts 0.2
600 va 120 watts 0.2
650 va 130 watts 0.2
700 va 140 watts 0.2
750 va 150 watts 0.2
800 va 160 watts 0.2
850 va 170 watts 0.2
900 va 180 watts 0.2
950 va 190 watts 0.2
1000 va 200 watts 0.2
50 va 5 watts 0.1
100 va 10 watts 0.1
150 va 15 watts 0.1
200 va 20 watts 0.1
250 va 25 watts 0.1
300 va 30 watts 0.1
350 va 35 watts 0.1
400 va 40 watts 0.1
450 va 45 watts 0.1
500 va 50 watts 0.1
550 va 55 watts 0.1
600 va 60 watts 0.1
650 va 65 watts 0.1
700 va 70 watts 0.1
750 va 75 watts 0.1
800 va 80 watts 0.1
850 va 85 watts 0.1
900 va 90 watts 0.1
950 va 95 watts 0.1
1000 va 100 watts 0.1
ELECTRICAL CALCULATORS